Doelstelling Studieclub  Schilders.

De studieclub Schilders Deventer e.o. is in de jaren 80 opgericht met als doelstelling  om studie te maken van bepaalde onderwerpen binnen het schildersvak.  De behoefte was destijds erg groot om sprekers uit te nodigen en of onderwerpen  gezamenlijk te behandelen en te bespreken.  De tijd is inmiddels erg veranderd met de komst van internet , hier kan men toch alles opzoeken.....!

Toch denkt het huidige bestuur door thema avonden te organiseren , hierbij een spreker uit te nodigen en  fysiek met materialen etcetera kennis te laten maken  , dit een goede aanvulling is op wat men zelf al weet  of denkt te weten.   Ook is de discussie hierover altijd boeiend.  Naast dit alles ontmoeten de leden van onze club  elkaar.        Dit heeft een positievere werking op de mens dan alleen Facebook en  mail.