ARCHIEF:
 

Presentatie

Jaarvergadering  23 maart 2017 De Vergrossier Deventer

19.15u gezellige ontvangst met kopje koffie ,

waar Victor Franke van Relius na de vergadering om 20.00u begon met zijn presentatie over Graphenstone. Graphenstone is de enige ecologische muurverf  met Cradle to Cradle certificaat, Graphenstone is de eerste fabrikant ter wereld die verf, pleisters mortel, lijm- en isolerende materialen produceert op een ecologische manier met technologie van grafeen.

De verf materialen van graphenstone zijn gebaseerd op grondstoffen van Kalk die ambachtelijk gemaakt zijn, hierdoor blijven de eigenschappen behouden van kalkzandsteen, zoals puurheid, kwaliteit,  waterdampdoorlaatbaarheid en absorbeert CO2.

Graphenstone is daarom uitermate geschikt voor  Zorg, onderwijs, hospitality etc… eigenlijk overal waar behoefte is aan schonere- en zuivere lucht.

Na de boeiende presentatie was het tijd voor een heerlijke bal gehakt en een drankje om zo nog even na te praten over wat ons verteld is.

Graag wil ik namens de leden en het bestuur De Vergrossier/  Jacob van Dijk en Victor franke bedanken voor de geslaagde avond.

Raymond Ooink

 


2016-2017:

 

Studie Club Schilders.

 Clubavond 24 november 2016. Verzorgd door Vista B.V.

 Onderwerp : Nano Coatings

 Spreker Dhr Erwin Donkelaar

 

Nanocoatings zijn zeker geen coatings die je overal op aan kunt brengen en dat al de problemen zijn opgelost. Het is echter wel een heel bijzondere technologie die in een aantal situaties zeker uitkomst kan bieden, zeker als de meer vertrouwde verven te kort schieten.

Dhr. Donkelaar begon zijn verhaal in het algemeen met betrekking tot nano technologie .

Specifieke eigenschappen die aan nanotechnologie worden toegedicht zijn de makkelijke reinigbaarheid , waterafstotend en zelfreinigende eigenschappen ;  Tevens de enorme hechting, maar ook in veel gevallen het zo goed als onzichtbare uiterlijk van het eindresultaat.

Het  uiterlijk en de hechting aan niet zuigende ondergronden ontstaat door de enorme kleine deeltjes waar de producten uit bestaan.

 Een millimeter is al niet groot, maar een Nano-meter is zelfs een miljoen keer zo klein. Door deze kleine nano deeltjes kan het zo diep in de ondergrond door- en indringen dat het zo goed als onzichtbaar is op zuigende ondergronden als hout en beton.

De hechting op niet zuigende ondergronden als bijv. koper, RVS, aluminium of geverfde ondergronden werkt hierdoor op een zeer unieke wijze.

 

Toepassing op hout , metaal , steen en anti graffitti.  Houten en stenen ondergronden en materialen werden hierna wat uitgebreider behandeld.

 Al met al een zeer geslaagde avond voor de grote groep schilders etc welke aanwezig waren.

De uitstekende uitleg van dhr Donkelaar maakte deze avond een avond waar je wat van op kon steken.

 Dank aan hem en aan de schilders^scool Zutphen

 

Joop Kroeze

 


2015-2016:

Notulen ledenvergadering Studie club schilders Deventer e.o. 
7 maart 2015
Locatie: van Wijk Verf
1 Opening    John van Apeldoorn opent de vergadering namens het bestuur.
 
2 Notulen vorige vergadering (20 maart 2014)  
    Op de notulen van de vorige vergadering zijn geen op- of aanmerkingen en worden goedgekeurd.
3 Ingekomen stukken.    Er zijn geen ingekomen stukken.
4 Bestuursmededeling  :geen
5 Verkiezing nieuw bestuurslid 

   Er zijn 4 nieuwe kandidaten die zich hebben aangemeld om zitting te nemen in het bestuur. 

  Te weten: 
   René Homrighausen,  werkzaam Bij THR in Deventer.

   Ronald Doornberg,  eigenaar  Allure Schilderwerken en Advies.

   Bert Stoeten, mede-eigenaar Schildersbedrijf Fresco. 

   Ronald Dijkhof, mede-eigenaar Dijkhof schilderwerken.
 
In de vergadering zijn geen bezwaren genoemd tegen deze kandidaten 
 Raymond Ooink en Bram Aaldering hebben aangegeven te willen stoppen met hun functie in het bestuur. Daarnaast  wil John van Apeldoorn graag de functie secretaris aan een ander delegeren.  De functie penningmeester zal worden ondergebracht bij een ander bestuurslid.
Het bestuur gaat bovenstaande personen benaderen en bepalen hoe het nieuwe bestuur er uit zal gaan zien .


6  Financieel jaarverslag :  Bram ligt de financiën toe.

    We hebben hogere  uitgaven dit jaar in verband met het 2 daags bezoek aan Graco. 

    Er blijft daar in tegen nog een aardig kassaldo over. 
  
7 Kascontrole :  Jan Leerkes en Ronald Doornberg hebben de kas gecontroleerd. Deze zijn goed bevonden. 

   Ze zijn helaas niet aanwezig op de vergadering.
8 Verkiezing kascommissie    Jan Leerkes blijft nog een jaartje zitten. Bertus Vrielink  en Frans te Tije (reserve)    melden zich vrijwillig aan.  
9 Jaarverslag secretaris :  Wordt voorgelezen door de secretaris .
10 Invulling 2014 / 2015 :

  Allereerst de complimenten voor de organisatie van de excursie naar Graco, waren twee perfecte dagen.
 
Verdere Ideeën die geopperd worden zijn  · Excursies Stein am Rhein · Info over houten ondergronden · Hout en betonrot. · Schuren · Energielabels, na-isolatie van gevels · Demo doe avond · Ideeën zijn altijd welkom.        
 
11 Rondvraag  : 
Bertus Vrielink :   geeft nogmaals de complimenten voor het afgelopen jaar.  Dit wordt door iedereen bevestigd.  Wat gebeurt er nu met de website Joop Kroeze onderhoud deze en info en b.v. foto’s  graag naar hem toe. 
 
Jan Brands : Zou de avond op een andere avond kunnen plaatsvinden dan donderdag?

 De vergadering besluit dat het voorlopig op donderdag blijft 
  
12 Afsluiting :
John dankt een ieder voor zijn inbreng. Tevens voor THR Deventer  :bedankt voor de ontvangst.


                   Jaarverslag 2015/2016  Studieclub schilders Deventer e.o.. 
  
Uitgebracht d.d. 29-3-16 
  
We geven hierbij een kort overzicht van de gebeurtenissen in onze vereniging in het winterseizoen 2015/2016.
 
Op donderdag 29 oktober 2015 hebben we de eerste studieclubavond van het winterseizoen 2015/2016 gehad. Deze avond werd verzorgt door SKYWORKS en ging vooral over een veilige (nieuwe) manier van opbouwen van de steiger. Op deze avond waren 20 leden aanwezig. 
  
Op donderdag 26 november 2015 hebben we de tweede studieclubavond van het winterseizoen 2015/2016 gehad. Hierin is het onderwerp meten in de bouw verzorgt door Woodcap. Tevens hield Kreunen Bouw een presentatie over kunststof neuslatten- uitstukprofielen. Op deze goed bezochte avond waren 25 leden aanwezig. 
  
Op Donderdag 25 Februari 2016 hebben we de meerdaagse excursie gehad naar Vitrulan in Duitsland, wat een interessante en gezellige trip was en goed verzorgt! Op deze boeiende dagen waren 20 leden aanwezig.  
  
Aan het eind van het seizoen 2015/2016 hebben we een ledenbestand van 105 leden.
 
Als bestuur hebben we ook nu weer enige richting proberen te geven tot een zinvol verenigingsjaar 2015/2016. U allen bedankt voor jullie inbreng en aanwezigheid.
 
 
R.J.F. Dijkhof. Secretaris. 
  

graag  van de leden diverse stukjes en foto,s  mailen naar  info@paintprof.nl  of aanleveren bij Joop Kroeze